FİLM KURAMLARI

FİLM KURAMLARI

Doktora Öğrencilerinin Dikkatine,

“Film Kuramları” dersinin haftalık akışı, not dağılımı ve ders kitapları aşağıda yer almaktadır. 

Haftalık Ders Akışı

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

Dersin Kaynakları

 

Okunacak Makaleler

 

İzlenecek Filmler

 

Kaynak Pdf

http://www.tojdac.org/tojdac/Blank_files/SOSYAL_BILIMLERDE_ARA.pdf

http://www.tojdac.org/tojdac/Blank_files/TOPLUMSAL_%20ARAS%CC%A7TIRMALARDA_NI%CC%87TEL_NI%CC%87CEL_ARASTIRMALAR.pdf

http://www.tojdac.org/tojdac/Blank_files/O%CC%88TEKI%CC%87%20KURAM.pdf

http://www.tojdac.org/tojdac/Blank_files/ILETISIM_KURAMLARI.pdf

Örnek Makale Taslağı

ARAŞTIRMA_TASARIMI

MEDYA_KURAMI

YENI_ILETISIM_TEKNOLOJILERI

Not: Üye olunacak. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/